Ordensregler

Det er vigtigt, at du som medlem kender reglerne, og at vi alle hjælper hinanden med at overholde dem. 
Husk at hold dig opdateret på facebooksiden: Mullerup Vinterbadere

Baderegler:
Al færden og badning er på eget ansvar.  
Hold øje med hinanden, bad helst to og to. 
Det frarådes at bade, hvis du er påvirket af alkohol, medicin eller andet, eller hvis du føler dig utilpas. 
Svøm ikke længere væk, end du kan komme tilbage til trappen ved egen hjælp. Det er livsfarligt for dig selv – og for dem, som vil forsøge at hjælpe dig – hvis det går galt. 
Svøm aldrig ind under isen, det er ligeledes livsfarligt. 


Brug af saunaen: 
Kom ikke saltvand på saunaovnen, det vil ødelægge den. 
Ingen alkohol, rygning og hunde i saunaen. 
Der må ikke puttes olier/dufte på ovnen. Dette grundet, at der er medlemmer der er allergiske overfor disse dufte og/eller ikke ønsker at være deltager i dette.
Fotografering er forbudt i saunaen.

Hygiejne: 
Vi skal vise hensyn til hinanden derfor er det vigtigt at alle har en god hygiejne.
Man må ikke benytte saunaen, hvis man har smitsomme sygdomme/hudsygdomme.
Det er obligatorisk, at du sidder på et passende stort håndklæde.  
Der må ikke bruges skrubbesvampe, skraber og lign. i saunaen. 
Ryd op efter dig.

Gæster og børn: 
Gæster skal købe dagsbilletter på 
https://mullerup-vinterbadere.dk
Det er ikke tilladt at medtage gæster uden dagsbillet.
Børn er velkomne ifølge med en voksen. 
Børn defineres som personer under 15 år og kan medtages med dagsbillet.
Det er de voksnes ansvar at holde øje med børnene og at de er rolige, de må ikke være til gene for andre.


Mullerup Vinterbadere tager ikke ansvar for værdigenstande og glemte sager. 

Eventuelle skader på anlægget anmeldes til 
admin@mullerup-vinterbadere.dk